Personvernerklæring

 

Vår nettside:: https://wiks.no.

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan WIKS samler inn og bruker personopplysninger.

WIKS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på www.wiks.no

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for WIKS sine behandlinger av personopplysninger på wiks.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel for å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.
Loopia er databehandler for våre nettsider, men utvikling og vedlikehold av nettstedet gjøres av egne ansatte.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Wiks og Loopia som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Wiks og Loopia regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Wiks samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på wiks.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle tilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at alle data slås sammen til en gruppe og behandles altså ikke individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
Følgende informasjonskapsler brukes på wiks.no:
• Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med _pk_id og _pk_ses). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. Du kan lese mer om nettstatistikk over.
• Vår ehandelløsning og WordPressløsning plasserer også informasjonskapsler på din maskin, disse brukes i forbindelse med utfylling og innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Søk

Wiks lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i eget søkeverktøy under WordPress. Formålet med lagringen er å gjøre tilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

E-post og telefon

Wiks benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å utføre Wiks sine oppgaver mot kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av oppgavene noteres ned eller lagres i e-postsystemet. Disse opplysningene behandles og er tilgjengelig kun for Wiks sine ansatte.
Vi benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. 
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post normalt er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) blir logget i den ansattes mobiltelefon. Denne loggen er en naturlig del av alle mobiltelefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Innsamling av data i forbindelse med netthandel

WIKS samler inn ordrebestillinger, samt firma- og personopplysninger i forbindelse med kjøp av produkter på våre nettsider. Vi bruker wordpress med Woocommerce som plattform og 24SevenOffice til fakturering. Kun relevante opplysninger for å kunne levere produkter og kreve inn betaling vil være lagret i disse systemene.

Rettigheter

Alle som spør har rett på informasjon om personopplysninger om den enkelte behandles i virksomheten, jf. personvernforordningen artikkel 15. Videre den informasjon om personopplysningene som fremgår av artikkel 15. Wiks har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Wiks sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: kontor@wiks.no
Telefon: +47 950 71 777
Adresse: Råbekksvingen 6, 1617 Fredrikstad